Hygien i storkök

Om man arbetar i storkök är det än mer viktigt att hålla koll på hygienen. Lagar man bara mat till sig själv är det bara man själv som blir sjuk. Men i ett storkök kan dålig hygien leda till allvarlig sjukdom, dödsfall och storköket kan riskera att stängas helt. Hur håller man en bra hygienisk …

Matvaror och hygien

Det finns en hel del saker att tänka på när man håller på med mat. Hygienen är en av de sakerna. Många matvaror är faktiskt riktigt riskabla när det kommer till hantering, förvaring och tillagning. Sköter man inte det hygieniska här kan maten bli riktigt hälsofarlig. Det spelar ingen roll om man lagar mat till …